top of page

Ønsker du og din bedrift å utforske nye muligheter og utvide horisonter?

Vi tilbyr en spennende vei til å nå ut til unge, engasjerte ingeniører gjennom et tett samarbeid med universitetet.

Ved å etablere direkte kontakt med studenter kan dere ikke bare bidra til å forme fremtidens talenter, men også oppdage nye perspektiver og muligheter for innovasjon.

Sammen kan vi utforske veier til å skape en dynamisk bro mellom akademia og næringslivet, og samtidig inspirere og støtte de neste generasjonene av ingeniører på deres vei mot suksess.

Ønsker din bedrift å komme i kontakt med ingeniørstudenter?

Vi er behjelpelig med bedriftspresentasjoner, stillingsutlysning,

markedsføring og det som måtte ønskes!

Sum Ingenium er linjeforeningen for ingeniørstudenter ved USN Campus Porsgrunn,

drevet av studenter, for studenter.

Med et styre bestående av engasjerte studenter, jobber vi kontinuerlig med å styrke studentmiljøet og knytte bånd til næringslivet.

Etterspørselen etter bedriftspresentasjoner og meetups er stor blant studentene,

og vi ønsker å møte dette behovet. 
Derfor trenger vi DIN bedrift! 

Om dette kunne vært av interesse eller om dere har spørsmål,

ta kontakt med vår bedriftskontakt på:

bedrift@sumingenium.no

Studentmiljøet er viktig for både trivsel og læring på campus.

Med store og små events i regi av linjeforeningen gjør vi store forskjeller!

Vi har i løpet av vår korte tid som linjeforening bevist at engasjement smitter

og studentmiljøet styrkes.

Med hjelp fra dere bedrifter kan vi fortsette, og forbedre, det vi allerede gjør.

Alt av våre inntekter blir brukt til og for studentene.

Sjekk ut galleriet vårt for et innblikk i hva vi driver med!

bottom of page