top of page

Sommerprosjektet 2024, Skagerak Energi AS

Porsgrunn, Norway

Jobbtype:

Sesong

blank-person_edited_edited.jpg

Om stillingen

Skagerak Energi har tro på at mangfold gir en større skaper- og innovasjonskraft i et team. Mangfold bidrar til nytenkning og kreativitet, som gjør at det kan skapes gode løsninger.
Til Sommerprosjektet trenger vi derfor kreative og kloke hoder med ulik kompetanse, og vi ser etter studenter fra ulike studieretninger. Dette trigger kanskje spesielt deg som studerer innovasjon og bærekraft, samfunnsfag, teknologi, datateknologi, økonomi, og naturforvaltning, men alle studieretninger kan være aktuelle!
Vi vil samle et tverrfaglig team på 4 – 6 studenter som skal jobbe tett sammen på vårt hovedkontor i Porsgrunn.
Når prosjektet er ferdig presenteres resultatene for konsernledelsen og medarbeidere i Skagerak Energi.

Krav

  • Du har fullført bachelor og er i gang med eller skal starte mastergrad i 2024.

  • Relevant utdannelse innenfor innovasjon og bærekraft, samfunnsfag, teknologi, datateknologi, økonomi, og naturforvaltning. Andre studieretninger vil også bli vurdert.

Om bedriften

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern.
Skagerak produserer og distribuerer strøm og varme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet.
Med økt satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.

bottom of page