top of page

Sommerjobb for studenter i Digitale Produktteam

Porsgrunn, Norway

Jobbtype:

Sommerjobb

blank-person_edited_edited.jpg

Om stillingen

Krav

Vi trenger deg som er nysgjerrig, innovativ og engasjert med en analytisk og strukturert tilnærming. Du er selvstendig samtidig som du liker å jobbe sammen med og lytte til andre for at vi kan ta de smarteste valgene.Vi har spennende oppgaver innenfor Forsknings- og utviklingsprosjekter og i vårt data-analysemiljø. Du vil få oppgaver som handler om å hente ut data fra vår dataplattform, og forberede disse for enkle og avanserte beregninger basert på blant annet statistiske metoder og klassifiseringsmetoder. Du vil også få oppgaver knyttet til tilgjengeliggjøring av data og resultater i verktøy som power BI.

Dataene og analysene vil være om temaer som:

  • Hvordan nettselskapet kan utnytte fleksibilitet hos kunder for å avlaste nettet. Her må vi både analysere lastkurver, fleksibelt forbruk, temperatur og andre relevante variabler

  • Utbredelse av solceller i strømnettet og hvordan disse påvirker nettet og hvordan vi kan bruke data fra interne datakilder i beregningsverktøy utviklet for nettberegninger med solceller

  • Analyse av forbruksprofiler, tariffer og respons på incentiver som kapasitetsledd o.l.

  • Utplukk og klassifisering av stikkprøver fra datasett basert på risikoparameter

Du vil jobbe alene eller sammen med en annen student, men med veiledning fra data-scientist og/eller FoU prosjektleder.

Vi ser for oss at du har kompetanse innen IT-utvikling og data-analyse, og er student innenfor, for eksempel; kybernetikk, informasjonsteknologi, anvendt matematikk / statistikk og / eller lignende studieretninger.

Varighet på sommerjobben er 6 uker, med oppstart i juni / juli etter avtale.

Om bedriften

Lede AS

bottom of page